4

Các bước đơn giản đăng ký để đọc báo/tạp chí hạn chế tại thư viện.

Các bước đơn giản đăng ký để đọc báo/tạp chí hạn chế tại thư viện.

  1. Đăng ký làm thẻ tại thư viện.
  2. Cấp quyền truy cập báo/tạp chí hạn chế (Ấn phẩm trước năm 1975)
  3. Truy cập trang báo/tạp chí nội bộ tại thư viện.
  4. Khai thác đọc thông tin kho báo/tạp chí hạn chế.

TÌM KIẾM TRONG BỘ SƯU TẬP

TÌM KIẾM TRONG BỘ SƯU TẬP

Xin chào mừng bạn đã đến với bộ sưu tập báo chí số hóa của Thư viện Khoa Học Tổng Hợp Tp. Hồ Chí Minh.

Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp Tp.HCM © 2024
: 69 Lý Tự Trọng, Quận I, TP. Hồ Chí Minh
: + 84 (8) 3 8 225 055 | Fax : +84 (8) 3 8 299 318
: thuvientphcm@thuvientphcm.gov.vn
Tr. Tài liệu hạn chế